Publicat: 6 Februarie, 2019 - 21:35

Bucureşti, 6 februarie 2019 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:
 

  1. Reglementare

Norma pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare (Norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (Proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Încadrarea societăților de administrare a fondurilor de pensii private într-o categorie de risc în vederea aplicării prevederilor Normei ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaționale generate de sistemele informatice utilizate de entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate și/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

  1. Supraveghere

Rezultatele controlului periodic efectuat la SAI Raiffeisen Asset Management S.A. în calitate de administrator al F.P.F. Raiffeisen Acumulare.

  1. Autorizare

Numirea domnului Franz Fuchs în funcția de Președinte și a domnului Harald Riener în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Harald Riener în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere la societatea Asigurarea Românească - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Mihai-Cristian Nicolescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Gothaer Asigurări - Reasigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social cu suma de 14.298.750 lei, de la valoarea de 66.595.480 lei la 80.894.230 lei;

Modificări aduse Actului constitutiv al societății Privat Consulting Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale și structura asociaților);

Modificările intervenite în documentele Fondului închis de Investiții Global Investing Fund administrat de SAI Vanguard Asset Management S.A. ca urmare a aplicării Regulamentului ASF nr. 2/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Regulamentului delegat (UE) nr. 2365/2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării, precum și a altor modificări;

Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor IFMA S.A. București în vederea majorării capitalului social;

Emiterea Certificatului de înregistrare a obligațiunilor societății Idea Bank Romania S.A. în vederea admiterii la tranzacționare pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de BVB;

Emiterea Certificatelor de înregistrare a produselor structurate ale Erste Group Bank AG;

Emiterea Certificatului de înregistrare a acțiunilor de clasa B ale Digi Communications NV ca urmare a operațiunii de conversie;

Retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Comnord S.A. București având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 42 din Legea nr. 24/2017;

Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Modificarea Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Modificarea Actului Individual de Aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: