Publicat: 29 Noiembrie, 2017 - 10:40

În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcționare a piețelor financiare nebancare supravegheate — asigurări, piață de capital și pensii private, printre care:

Reglementare

Proiectul de regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 10/ 2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative (regulamentul va fi transmis spre publicare Monitorului Oficial al României).

Supraveghere

Respingerea unor plângeri prealabile formulate împotriva unor decizii ale ASF

Autorizare — Avizare

Numirea domnilor Andrei-Răzvan Micu și Adrian-Răzvan Florescu în funcțiile de Director General, respectiv Director General Adjunct la COMPANIA DE ASIGURĂRI-REASIGURĂRI EXIM ROMÂNIA (CARE — ROMÂNIA) S.A.;

Numirea domnului Bogdan Tudor — Sfetea pentru un nou mandat în funcția de membru al Directoratului la societatea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.;

Modificările aduse Actului constitutiv al societății ARO-ASIGURĂRI ROMÂNIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ, numire administrator, schimbarea sediului social);

Autorizarea fondurilor deschise de investiții RAIFFEISEN CONSERVATOR RON, RAIFFEISEN CONSERVATOR EURO, RAIFFEISEN MODERAT RON, RAIFFEISEN MODERAT EURO, la solicitarea SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. și înscrierea acestora în Registrul public al A.S.F.;

Modificarea autorizației de funcționare a SSIF INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație al societății prin reducerea numărului de membri de la 5 la 3;

Retragerea, la cerere, a autorizației de funcționare a societății DEPOZITARUL SIBEX S.A.;

Retragerea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare ROMBELL SECURITIES S.A. și radierea din Registrul ASF din această calitate;

Avizarea transferului direct de proprietate asupra unui număr de 64.303 acțiuni emise de SOMETRA S.A. Copșa Mică, din contul filialei UNIDAS AG în contul societății-mamă GLENCORE INTERNAȚIONAL AG, în baza prevederilor Regulamentului CNVM nr.13 /2005;

Prospectul întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A. a obligațiunilor emise de societatea IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A în valoare de 30 milioane euro;

Prospectul proporționat aferent emisiunii de noi acțiuni al societății FORAJ SONDE S.A. Videle;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării majorării capitalului social al societății AUTO CENTER S.A. București;

Emiterea Certificatelor de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferente înregistrării majorării capitalului social al societății BANCA TRANSILVANIA S.A. Cluj Napoca și reducerii numărului de obligațiuni emise de aceasta;

Avizarea unui agent și retragerea avizelor pentru alți 72 agenți care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.