Publicat: 20 Iunie, 2017 - 15:05

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 20 iunie, prin vot final, următoarele acte normative:
    1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei. Reflecţii şi scenarii pentru UE-27 până în 2025 COM (2017) 2025 (PHCD 57/2017) – 235 voturi pentru
    2. Proiectul de Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
(PL-x 465/2016) - lege ordinară – 220 voturi pentru, 2 împotrivă, 23 abţineri
    3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 143/2017) - lege ordinară – 223 voturi pentru, 23 împotrivă, 2 abţineri
    4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.29/2017 pentru modificarea art.1 alin.(1) lit.g) din Ordonanţa Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, şi pentru modificarea art.1 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 214/2017) - lege ordinară – 151 voturi pentru, 85 împotrivă, 16 abţineri
    5. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 103/2016) - lege ordinară – 251 voturi pentru, 12 abţineri
    6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (PL-x 512/2016) - lege ordinară – 233 voturi pentru, 29 împotrivă, 2 abţineri
    7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(PL-x 27/2017) - lege organică – 267 voturi pentru
    8. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Pl-x 489/2015) - lege organică – 230 voturi pentru, 30 abţineri
    9. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.8/1991 (Pl-x 837/2015) - lege organică – 232 voturi pentru, 30 împotrivă, 1 abţinere
    10. Proiectul de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative(PL-x 218/2017) - lege organică – 261 voturi pentru
    11. Proiectul de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea (PL-x 205/2017) - lege organică – 263 voturi pentru, 1 împotrivă, 3 abţineri

    Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PL-x 172/2017) - lege ordinară, a fost retrimis Comisiei pentru mediu, în vederea redactării unui raport suplimentar.

    În plenul Camerei Deputaţilor s-a anunţat, marţi, 20 iunie, că deputaţii Florea Damian şi Sorin Mihai Câmpeanu nu mai fac parte din Grupul parlamentar al ALDE, în timp ce deputatul Octavian Goga a părăsit Grupul parlamentar al PMP, urmând să-şi desfăşoare activitatea în cadrul Grupului parlamentar al PSD.