Publicat: 23 Mai, 2017 - 17:58

Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, marți, 23 mai, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene și Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate către Parlamentul European și Consiliu — Câteva elemente ale Strategiei UE pentru Siria JOIN(2017)11 (PH CD 42/2017) — 251 voturi pentru, 1 împotrivă;

2. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic și social european, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții Accelerarea inovării în domeniul energiei curate COM(2016)763 (PH CD 43/2017) — 258 voturi pentru;

3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniilor referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul social și economic european, Comitetul regiunilor și Banca Europeană de Investiții — Energie curată pentru toți europenii—COM(2016) 860 și la Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) COM(2016)861 (PH CD 44/2017) — 259 voturi pentru, 2 împotrivă;

4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficientizarea politicii de returnare a Uniunii Europene — Un plan de acțiune reînnoit, COM(2017)200, însoțită de Recomandarea Comisiei din 7.03.2017 cu privire la eficientizarea returnărilor în cadrul punerii în aplicare a Directivei 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului, C(2017)1600 (PH CD 45/2017) — 265 voturi pentru;

5. Propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr.2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (Pl-x 468/2016) — lege ordinară — 234 voturi pentru, 25 împotrivă, 1 abținere;

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.30 alin.(4 indice 1) din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (PL-x 431/2016) — lege ordinară — 269 voturi pentru, 2 abțineri;

7. Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul cinematografiei (PL-x 140/2017) — lege ordinară — 178 voturi pentru, 80 împotrivă, 13 abțineri;

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (PL-x 29/2017) — lege ordinară — 176 voturi pentru, 93 împotrivă, 5 abțineri;

9. Proiectul de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătățire a serviciilor judiciare) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 17 februarie 2017 și la 27 februarie 2017 (PL-x 180/2017) — lege ordinară — 271 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri;

10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2017 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru stabilirea de măsuri în acordarea unor beneficii de asistență socială (PL-x 151/2017) — lege ordinară — 244 voturi pentru, 26 împotrivă, 3 abțineri;

11. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 188/2017) — lege organică — 248 voturi pentru, 26 împotrivă, 1 abținere;

12. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (Pl-x 161/2017) — lege organică — 191 voturi pentru, 29 împotrivă, 56 abțineri;

13. Legea pentru completarea art.7 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, reexaminată ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1.598 din

14 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.924 din 27 decembrie 2011 (PL-x 442/2009/2013) — lege organică — 274 voturi pentru, 1 abținere.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 155/2017) — lege organică, a fost adoptată tacit, prin depășirea termenelor de dezbatere și vot final, în conformitate cu prevederile art. 75, alin (2) din Constituție și ale art. 113 din Regulamentul Camerei Deputaților.