Publicat: 13 Iulie, 2016 - 21:16
Share

1. La invitația primului ministru al Republicii Socialiste Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, primul ministru al României Dacian Cioloș a efectuat o vizită oficială în Vietnam, în perioada 11 -14 iulie 2016. În timpul vizitei, primul ministru Dacian Cioloș s-a întâlnit cu primul ministru Nguyen Xuan Phuc și a fost primit de către secretarul general Nguyen Phu Trongm și președintele Tran Dai Quang. De asemenea, primul ministru Dacian Cioloș a participat la Forumul de afaceri Vietnam-România, s-a întâlnit cu reprezentanți ai Asociației de prietenie Vietnam-România și a vizitat provincia Quang Ninh.

2. Într-o atmosferă prietenească de înțelegere reciprocă, cei doi prim-miniștri au trecut în revistă evoluțiile politice, sociale și economice din țările lor, precum și prioritățile de politică externă și economice ale acestora. Părțile au discutat, de asemenea, măsuri concrete de promovare a relațiilor bilaterale, precum și teme internaționale și regionale de interes comun.

3. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a reafirmat că R. S. Vietnam acordă întotdeauna o mare importanță prieteniei și cooperării în domenii diverse cu parteneri tradiționali din Europa Centrală și de Est, inclusiv România; a felicitat România pentru dezvoltarea națională robustă și pentru realizările obținute în urma integrării europene. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat rezultatele impresionante pe care poporul vietnamez le-a obținut în dezvoltarea economică și socială. Cei doi prim miniștri au apreciat valoarea prieteniei tradiționale dintre România și R. S. Vietnam și au salutat progresul substanțial dobândit în toate domeniile cooperării bilaterale din ultimii 66 de ani, recunoscând  potențialul semnificativ pentru o cooperare extinsă. Cei doi prim-miniștri au evidențiat interesul special pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor bilaterale.

4. Cele două părți au subliniat importanța deosebită a dialogului politic pentru aprofundarea înțelegerii reciproce și a încrederii între cele două țări, precum și pentru consolidarea relației bilaterale. În acest scop, cei doi prim-miniștri au convenit să intensifice dialogul bilateral la nivel înalt și să folosească oportunitățile oferite de conferințele și alte evenimente internaționale pentru a face un schimb de vederi pe teme de interes comun.

5. Cei doi prim-miniștri au convenit să extindă și să diversifice cooperarea economică, acordând atenție specială unor sectoare–cheie precum: comerț, energie, sectorul bancar, agricultură, industrie, infrastructură, tehnologia informației, știință și tehnologie, protecția mediului, schimbări climatice, turism și alte domenii de interes comun. De asemenea, au convenit să analizeze posibilitățile de cooperare între parcurile industriale, clusterele de afaceri și polii de competitivitate din România și R. S. Vietnam, și au încurajat participarea reciprocă la târgurile internațioanle organizate de fiecare parte. Forumul de afaceri organizat în marja vizitei oficiale în R. S. Vietnam și cea de a XV-a sesiune a Comisiei economice mixte desfășurate la Hanoi, la jumătatea lunii iunie 2016, au oferit condiții favorabile pentru ca oamenii de afaceri și investitorii din cele două țări să examineze oportunitățile de cooperare pragmatică.

Cei doi prim-miniștri au salutat rolul principal asumat de Camera de Comerț și Industrie a României și de Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam pentru  a dezvolta pe mai departe agenda economică și a susține viitoare demersuri și contacte de afaceri.

Cele două părți au salutat încheierea negocierilor privind Acordul de Liber Schimb UE-Vietnam și au considerat că semnarea și implementarea rapidă a documentului vor contribui semnificativ la impulsionarea fluxurilor comerciale și investiționale dintre România și R. S. Vietnam și vor deschide calea recunoașterii în viitor a statutului de economie de piață pentru R. S. Vietnam.

6. Cele două părți au subliniat importanța consolidării cooperării bilaterale în domeniul științei și inovației și au convenit să accelereze încheierea noului Program de cooperare între Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare din România și ministerul Științei și Tehnologiei din R. S. Vietnam pentru anii 2017-2018.

7. Cei doi prim-miniștri au salutat semnarea, cu prilejul vizitei, a unor documente importante care să contribuie la extinderea cooperării bilaterale, după cum urmează:

  • Programul de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii din România și Ministerul Culturii, Sportului și Turismului din R. S. Vietnam, în vederea promovării valorilor culturale perene și a tradițiilor celor două țări și popoare.
  • Programul de cooperare în domeniul educației și formării între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației și Formării din R. S. Vietnam pentru anii 2016-2020.
  • Memorandumul de Înțelegere între CNTEE Transelectrica S.A. și VietNam Electricity, în vederea întăririi cooperării în domeniul energetic.
  • Memorandumul de Înțelegere între Camera de Comerț și Industrie a României și Camera de Comerț și Industrie din R. S. Vietnam.

8. Primul ministru român a anunțat decizia de a dubla numărul burselor guvernamentale acordate tinerilor vietnamezi care doresc să studieze în România. În ultimii 66 de ani, România a oferit burse pentru mai mult de 3500 de studenți vietnamezi, prin programe guvernamentale și bilaterale de cooperare între universități românești și vietnameze. Cele două părți au remarcat cu satisfacție cooperarea academică evidențiată de semnarea recentă a memorandumurilor de înțelegere între Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, România și Universitatea de Petrol Ba Ria–Vung Tau din Vietnam, între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Științe Sociale din Hanoi, respectiv, Universitatea Phuong Dong din Vietnam.

9.  Cei doi prim-miniștri au recunoscut necesitatea de a consolida cooperarea între autoritățile competente în domeniul aplicării legii și au salutat perspectiva semnării Acordului de cooperare în domeniul prevenirii și combaterii terorismului, a crimei organizate și a altor infracțiuni între cele două țări. Părțile au condamnat cu fermitate terorismul internațional și extremismul violent în toate formele și manifestările și au exprimat hotărârea de a adânci cooperarea în aceste domenii.

10. Cei doi șefi de guvern au convenit să susțină intensificarea contactelor interumane, ca modalitate importantă de creștere a înțelegerii reciproce și de dezvoltare durabilă a relațiilor bilaterale.

Cei doi prim-miniștri au recunoscut rolul proeminent al Asociației de prietenie Vietnam-România în promovarea legăturilor prietenești, a schimburilor economice și culturale între cele două țări, în cei 25 de ani de la înființare, prin construirea unei punți solide între popoarele român și vietnamez.

11. Cei doi șefi de guvern au luat notă cu satisfacție de cooperarea susținută dintre autoritățile locale din cele două țări, după modelul schimburilor dinamice dintre orașele Iași și Hue, Timișoara și Da Nang, Hunedoara și provincia Ninh Binh, Prahova și Hoa Binh, care conferă valoare adăugată substanțială relațiilor româno-vietnameze. Părțile au hotărât să impulsioneze și să diversifice acest cadru de cooperare. În acest scop, primul ministru Cioloș a vizitat provincia Quang Ninh  și a avut întrevederi cu autorități locale de nivel înalt, care au oferit idei noi despre modalitățile de extindere a cooperării între autoritățile locale și organizațiile non-guvernamentale din România și R.S. Vietnam.

12. Cei doi prim-miniștri au dezbătut teme regionale și internaționale de interes comun și au subliniat cooperarea excelentă între România și R.S. Vietnam în cadrul formatului de cooperare Asia – Europa (ASEM). În apropierea celui de-al 11-lea Summit ASEM în Ulaanbaatar (15-16 iulie 2016), care aniversează 20 de ani de cooperare între Europa și Asia, cele două părți au reiterat rolul ASEM drept cadru important de dialog, ce contribuie la menținerea păcii, securității și a creșterii economice. Cei doi prim-miniștri au exprimat susținerea fermă pentru dezvoltarea procesului ASEM și au recunoscut tema conectivității drept factor- cheie pentru creșterea încrederii și stabilitate. Acest parteneriat este esențial atât pentru Europa, cât și pentru Asia, întrucât sprijină soluționarea în comun a provocărilor globale și regionale. În acest scop, cei doi șefi de guvern au evidențiat susținerea pentru soluționarea pe cale pașnică a disputelor în baza dreptului internațional, inclusiv UNCLOS.

13. Cele două părți au hotărât să coopereze în vederea implementării proiectelor sub-regionale Dunăre–Mekong, convenite în cadrul ASEM/Dialogul pentru dezvoltare sustenabilă, cu participarea autorităților centrale și locale. În acest sens, au salutat implementarea cuprinzătoare a Memorandumului de Înțelegere între Tulcea, situată în Delta Dunării, și provincia vietnameză Ben Tre, din Delta Mekongului, semnat în marja Summit-ului ASEM de la Milano (Italia), din 2014. Inițiativa Dunăre-Mekong reprezintă un instrument valoros pentru lansarea unor proiecte noi, ca parte a agendei de cooperare Europa-Asia.

14. Cele două părți au decis să consolideze în continuare cooperarea bilaterală în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al ASEM, și sub auspiciile mecanismelor de cooperare UE-Vietnam și UE-ASEAN.

15. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a mulțumit Guvernului român pentru crearea unui mediu favorabil de viață, muncă și afaceri pentru comunitatea vietnameză din România. Primul ministru Dacian Cioloș a apreciat în mod deosebit contribuția comunității vietnameze din România în vederea întăririi și promovării prieteniei dintre cele două țări. Premierul a declarat că România va continua să susțină comunitatea vietnameză pentru a prospera și a se integra în comunitatea locală.

16. Părțile au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei oficiale a primului ministru Dacian Cioloș și au apreciat că aceasta reprezintă un eveniment politic foarte semnificativ în consolidarea și promovarea legăturilor tradiționale de prietenie și cooperare în diverse domenii între România și R. S. Vietnam.

17. Primul ministru Dacian Cioloș a mulțumit autorităților vietnameze pentru primirea călduroasă a delegației române. Cu acest prilej, a adresat premierului Nguyen Xuan Phuc invitația oficială de a vizita România. Primul ministru Nguyen Xuan Phuc a exprimat sincere mulțumiri și a acceptat invitația. Perioada vizitei va fi stabilită pe canale diplomatice./.