30 septembrie 2022

Decrete semnate de Preşedintele României, Klaus Iohannis

Close up elderly businessman hand holding pen put signature on business paper, man signing legal document making investment closing deal, taking bank loan or insurance, writing will testament concept

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat marţi, 19 iulie 2022, următoarele decrete:

– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 110 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (PL-x 216/25.05.2021);

– Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale (PL-x 172/11.04.2022);

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene (PL-x 261/11.05.2022);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2020 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (PL-x 385/24.06.2020);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 37/01.02.2021);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii (PL-x 426/07.07.2020);

– Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (PL-x 409/27.06.2022);

– Decret pentru promulgarea Legii privind gestionarea şi utilizarea fondurilor Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021-2027 (PL-x 408/27.06.2022);

– Decret pentru promulgarea Legii privind cerinţele de accesibilitate aplicabile produselor şi serviciilor (PL-x 352/14.06.2022);

– Decret pentru promulgarea Legii privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (PL-x 374/20.06.2022);

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (PL-x 195/13.04.2022);

– Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL-x 257/11.05.2022);

– Decret pentru promulgarea Legii privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 350/14.06.2022);

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, precum şi a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (PL-x 351/14.06.2022);

– Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Dolj a domnului Petrişor Caimac – pensionare;

– Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Sibiu a doamnei Florica-Tanţa Piroş – pensionare;

– Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Dolj a doamnei Claudia Dinu – pensionare;

– Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Dolj a doamnei Rodica-Steluţa Gaşpar – pensionare.

Departamentul Comunicare Publică

Sursa foto Pixabay