21 mai 2022

Decrete semnate de Preşedintele României, Klaus Iohannis

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 aprilie 2021, următoarele decrete:

* Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de compensare a investitorilor (PL-x 654/31.10.2018);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă (PL-x 518/10.10.2018);

* Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului (PL-x 825/25.11.2015);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 427/08.10.2019);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 550/17.10.2018);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (PL-x 77/02.03.2020);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2019 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 24 alin. (51) şi (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, precum şi a termenului prevăzut la art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor si sistemelor informatice (PL-x 27/17.02.2020);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2017 privind stabilirea măsurilor în vederea asigurării mecanismelor şi a resurselor financiare necesare returnării donaţiilor colectate pentru achiziţionarea unui bun aparţinând patrimoniului cultural naţional mobil clasat în categoria tezaurul patrimoniului cultural naţional mobil (PL-x 79/02.03.2020);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2018 pentru completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export – Import a României EXIMBANK-S.A (PL-x 564/22.10.2018);

* Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (PL-x 98/12.03.2018).