5 iulie 2022

Decrete semnate de Preşedintele României, Klaus Iohannis

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat joi, 13 mai 2021, următoarele decrete:

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea pct. 1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii (PL-x 436/08.10.2019);

– Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv (PL-x 673/05.11.2018);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020 (PL-x 538/28.10.2019);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2019 pentru prorogarea unui termen prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional (PL-x 532/28.10.2019);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale (PL-x 548/28.10.2019);

– Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 542/28.10.2019);

– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (PL-x 354/10.09.2019).