Publicat: 19 Iulie, 2019 - 16:56
Share

Referitor la comunicatul EUROSTAT privind deficitul bugetar în trimestrul I al anului 2019 pentru România, este necesar sã aducem urmãtoarele clarificãri:

Diferența dintre soldurile menționate în comunicatul EUROSTAT și datele
publicate lunar pe site-ul MFP, provine atât din metodologia de calcul,
sistemul european de conturi (SEC) utilizând metoda pe angajamente, cât
și din impactul generat conform metodologiei de calcul a deficitelor
trimestriale ajustate sezonier, lucru de altfel menționat și in
comunicatul EUROSTAT.

Este important de precizat faptul cã valoarea comunicatã de EUROSTAT, de
4,5% din PIB trimestrial, este calculatã pe baza soldului ESA ajustat
sezonier, prin raportare la valoarea trimestrialã a PIB. 

Aceasta reflectã componenta de trend a deficitului bugetar înregistrat în
trimestrele anterioare, și raportatã la nivelul PIB din trimestrul I,
trimestru în care PIB înregistreazã de obicei o valoare nominalã mai
redusã decât în celelalte trimestre ale anului.

Astfel, execuția bugetului general consolidat conform metodologiei
naționale la finele trimestrului I al anului 2019 a prezentat un deficit
de 0,5% din PIB-ul anual.

De asemenea, în datele publicate de EUROSTAT se observã cã același
indicator a înregistrat un maxim de 3,6% din PIB în trimestrul I din anul
2018, în condițiile în care deficitul pe întregul an a fost de 3% din
PIB. Așadar, datele trimestriale publicate de EUROSTAT nu sunt de naturã
a explica valorile anuale. Este de așteptat o ajustare sezonierã pentru
urmãtoarele trimestrele din 2019, astfel încât sã se ajungã pe întregul an
la valoarea de sub 3% din PIB a deficitului bugetar.

 

Tag-uri Institutii: