28 mai 2022

Delegaţie USV, în vizită la Universitatea de Stat din Moldova

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Miercuri, 17 noiembrie, o delegaţie a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), din care au făcut parte Rectorul USV, Valentin POPA, şi Prorectorul cu imaginea universităţii, relaţii internaţionale şi dezvoltare europeană, Ştefan PURICI, a efectuat o vizită de lucru la Universitatea de Stat din Moldova (USM), axată pe consolidarea colaborării academice dintre cele două instituţii de învăţământ superior. Din partea universităţii gazdă, la discuţii au participat: Rectorul USM, Igor Şarov, Prim-prorectorul pentru activitate didactică şi studenţească, Otilia DANDARA, Prorectorul pentru management instituţional, Violeta COJOCARU, Prorectorul pentru activitate ştiinţifică şi relaţii internaţionale, Aurelia HANGANU, şi Prorectorul pentru digitalizare, Sergiu CORLAT.

În intervenţia sa, Rectorul USM a mulţumit Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava pentru efortul depus la realizarea cu succes a proiectelor aflate în derulare între cele două instituţii de învăţământ superior. „Numărul mare şi interesul manifestat de studenţii noştri pentru programele de master cu dublă diplomă ne bucură”. Domnia sa a precizat că, în prezent, USV şi USM derulează două programe de masterat cu diplomă dublă, „Teoria şi practica traducerii” (Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, iniţiat în anul 2015) şi „Audit şi guvernanţă corporativă” (Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri, iniţiat în anul 2017), şi programul de licenţă „Finanţe şi bănci”, (Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri, iniţiat în anul 2020).

La rândul său, Rectorul USV, Valentin POPA, a reamintit faptul că Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a fost prima universitate din România care a identificat mijloace financiare pentru achitarea tuturor cheltuielilor legate de deplasarea cadrelor didactice pentru activităţile prevăzute în cadrul programelor de studiu cu dublă diplomă. Totodată, domnia sa a adus în discuţie posibilitatea creşterii numărului programelor cu dublă diplomă organizate de cele două universităţi.
De asemenea, în cadrul întâlnirii de ieri au fost analizate o serie de subiecte conexe, precum compatibilizarea programelor de studii, realizarea stagiilor de practică şi documentare pentru elaborarea tezelor de licenţă şi masterat, participarea reciprocă la conferinţele ştiinţifice şi publicarea articolelor. Menţionăm că, în prezent, cele două universităţi organizează anual misiuni de predare, stagii de documentare/cercetare pentru studenţi, mobilităţi academice etc.