29 mai 2022

Demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) în anul 2022

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță demararea procesului de organizare a consulatelor itinerante (mobile) în anul 2022, în baza unei proceduri aprobate de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu și implementate deja în cursul anului 2021. În acest scop, pe paginile de socializare și de internet ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României (MD/OC) a fost publicat anunțul privind intenția MAE de stabilire a Calendarului orientativ pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile), iar sugestiile și propunerile membrilor comunităților de cetățeni români pot fi transmise prin e-mail sau prin intermediul paginii de Facebook a MD/OC. Astfel, până la jumătatea lunii ianuarie 2022, reprezentanții comunității românești, asociațiile și organizațiile românești din străinătate pot transmite propuneri pentru organizarea unor consulate itinerante (mobile) către MD/OC în circumscripția căreia/căruia își au reședința sau domiciliul solicitanții de servicii consulare.

În acest context, MAE reamintește că procedura de organizare a consulatelor itinerante (mobile), lansată în anul 2021, presupune planificarea calendarului acestor acțiuni, după cum urmează:

lansarea etapei de consultare publică privind organizarea consulatelor itinerante în anul 2022, în condițiile menționate mai sus;
în urma solicitărilor primite din partea reprezentanților comunităților românești din străinătate, fiecare MD/OC va elabora Calendarul orientativ pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile), care va cuprinde organizarea în anul 2022 a cel puțin două consulate itinerante; calendarul este pus apoi în consultare publică, timp de două săptămâni, de către Centrala MAE și de către MD/OC, la nivelul comunităților românești și reprezentanților mediului asociativ din țările de reședință, inclusiv prin intermediul social media sau prin reuniuni cu comunitatea, online sau fizic, acolo unde condițiile pandemice o permit;
pe baza eventualelor propuneri/sugestii suplimentare primite din partea reprezentanților comunităților românești din străinătate, Calendarul anual pentru organizarea consulatelor itinerante (mobile) este ajustat și completat, iar forma finală a acestuia este comunicată public și diseminată în rândul comunităților de cetățeni români, inclusiv prin intermediul canalelor online și social media.
Prin extinderea practicii de organizare a consulatelor itinerante, MAE își propune să faciliteze accesul cetățenilor români din străinătate, din comunitățile românești localizate la mare distanță față de sediile MD/OC, la asistență și servicii consulare de calitate, furnizate în condiții similare cu cele din spațiile de lucru obișnuite ale misiunilor.

 

Informații suplimentare:

Consulatul itinerant (mobil) este o activitate cu caracter ocazional ce presupune deplasarea unei echipe consulare mobile într-o localitate unde se află o comunitate românească, aflată la distanță față de un oficiu consular permanent, în vederea prestării de servicii consulare solicitate de membrii comunității respective. Echipele consulare mobile sunt formate din consuli și funcționari consulari ai misiunii diplomatice sau oficiului consular care organizează această activitate și sunt dotate cu echipamente tehnice necesare preluării și procesării serviciilor consulare în regim fizic. În cadrul acestor consulate itinerante (mobile) se poate procesa o gamă foarte variată de servicii consulare, precum acte notariale, documente de călătorie și de stare civilă, obținere de acte din România și altele.

În cursul anului 2021 s-au desfășurat 64 de consulate itinerante (mobile) în cadrul cărora au fost procesate un număr de aproximativ 15.000 de servicii consulare, fiind efectuate de 7 ori mai multe servicii consulare decât în cele 21 de consulate itinerante (mobile) desfășurate pe parcursul anului 2020.