23 mai 2022

Demersurile ANOSR privind accesul gratuit al studenţilor la Bibliotecile Central-Universitare, la un pas mai aproape de finalitate

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) salută depunerea iniţiativei legislative, aflate la nivelul Camerei Deputaţilor, de modificare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 în acord cu solicitările ANOSR de asigurare a gratuităţii accesului studenţilor la serviciile Bibliotecilor Central-Universitare (BCU) şi solicită aprobarea acesteia în Parlamentul României.

În cadrul campaniei „Educaţia la Guvernare”, lansată în octombrie 2020, fiind destinată alegerilor parlamentare, una dintre priorităţile stabilite de liderii studenţilor şi incluse în lista de propuneri ale studenţilor pentru partidele politice parlamentare care au candidat în 2020 a fost asigurarea gratuităţii serviciilor celor 4 BCU-uri din ţară (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara) pentru studenţi.

Conform art. 202, alin. (1), lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale, studenţii beneficiază de gratuitate la diferite resurse necesare desfăşurării actului educaţional: principiul dreptului la asistenţă şi la servicii complementare gratuite în învăţământul superior de stat – exprimat prin: (…) acces la principalele cărţi de specialitate şi publicaţii ştiinţifice. Acest drept prevăzut de lege a fost detaliat în Ordinul de Ministru al Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3666/2012 privind aprobarea Codului drepturilor şi obligaţiilor studenţilor, care menţionează la art. 11, lit. e) dreptul la suport de curs gratuit (de minimum 5 pagini), în format fizic sau electronic, şi acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare (…)”. De asemenea, acelaşi act normativ prevede eliberarea gratuită a actelor şi permiselor care atestă calitatea de student, inclusiv cele pentru accesul la bibliotecă.

Neexistând niciun dubiu asupra faptului că accesul studenţilor la serviciile bibliotecilor universitare este gratuit, ANOSR a sesizat faptul că se creează o discriminare vădită între studenţii înmatriculaţi la universităţi care au biblioteci universitare proprii şi cei înmatriculaţi la universităţile care nu dispun de o bibliotecă proprie, bazându-se pe serviciile Bibliotecilor Central-Universitare. Pe de-o parte, amintim că legea nu distinge între diferite tipuri de biblioteci universitare, BCU-urile fiind, prin însăşi denumirea lor, biblioteci universitare aflate în subordinea Ministerului Educaţiei. În acelaşi timp, câtă vreme din cauza contextului istoric unele universităţi nu au biblioteci proprii, bazându-se pe serviciile BCU-urilor, inclusiv în cadrul evaluărilor externe privind asigurarea calităţii derulate de ARACIS, este necesar ca studenţii înmatriculaţi la aceste universităţi să beneficieze de acelaşi tratament, fiind irelevant pentru studenţi dacă biblioteca universitară se află sub autoritatea universităţii sau a Ministerului Educaţiei.

Cu atât mai mult în situaţia impactului bugetar redus la care ne referim, de sub 5 milioane de lei, neasigurarea respectării acestui drept denotă lipsa interesului în implementarea unui principiu al învăţământului superior din România, astfel cum este precizat în lege. Nu în ultimul rând, pe lângă eliminarea unei proceduri fără necesitate cu privire la eliberarea şi avizarea unor permise speciale de bibliotecă, în locul folosirii carnetului de student, gratuitatea acordată ar încuraja studiul academic, creşterea utilizării resurselor bibliografice şi, corelativ, scăderea folosirii surselor neverificate, realizarea de cercetări ştiinţifice riguroase şamd. Desigur, aceste deziderate pot fi atinse doar în cadrul unui pachet mai larg de măsuri şi politici la nivel universitar, dintre care accesul gratuit la serviciile bibliotecilor este doar una dintre acţiuni.

Deşi ANOSR a propus un amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021 în vederea asigurării finanţării de la bugetul de stat a acestei propuneri, nici Guvernul, nici Parlamentul nu au dat curs acestei solicitări.

Cu toate acestea, avem speranţa că iniţiativa legislativă care dă curs solicitării ANOSR va fi adoptată în Parlamentul României, iar dreptul studenţilor de a accesa gratuit serviciile Bibliotecilor Central-Universitare va fi, într-un final, operaţionalizat.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie:

Cornelia-Florina FECHETE
Vicepreşedinte Relaţii Publice ANOSR
florina@anosr.ro

Horia Şerban ONIŢA
Preşedinte ANOSR
horia@anosr.ro