Publicat: 26 Martie, 2017 - 19:08

În perioada 27 — 31 martie 2017, Asociația Cultura Verde (www.culturaverde.ro) derulează în Câmpulung, județul Argeș, a zecea serie de instruire din cadrul proiectului 'Creșterea implicării în protecția mediului prin implementarea unei stații experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D / Rec-o-Plast', proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Astfel, în acest interval va avea loc sesiunea de instruire a unui număr de 30 de elevi de la Colegiul Tehnic Câmpulung. Pe 27 martie, echipa de proiect se va întâlni cu oamenii de afaceri din orașul Câmpulung. În cadrul acestor evenimente, va fi prezentată stația experimentală realizată în cadrul Rec-o-Plast și vor avea loc demonstrații practice de reciclare a materialului plastic în filament pentru imprimarea 3D.

Proiectul Rec-o-Plast propune o abordare integrată, axată pe trei componente: civică, educațională și tehnologică a managementului deșeurilor plastice (în special a PET-urilor) și reciclarea acestora în filament pentru imprimarea 3D. Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de implicare în protecția mediului prin implementarea unei stații experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D.

Proiectul 'Creșterea implicării în protecția mediului prin implementarea unei stații experimentale pentru reciclarea materialelor plastice în vederea producerii de filament pentru imprimarea 3D / Rec-o-Plast' contribuie activ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020 și a Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, transpuneri naționale ale obiectivelor Strategiei Europa 2020, și este co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Proiectul este implementat de Asociația Cultura Verde, într-o perioadă de 14 luni, cu un buget total de 73.255 CHF (din care 65.929,50 CHF este valoarea grantului și 7.325,50 CHF contribuție proprie). Despre Asociația Cultura Verde Asociația Cultura Verde, înființată în anul 2012, își concentrează eforturile și resursele pentru creșterea responsabilității sociale în rândul tinerilor prin stimularea participării active în comunitate.

Prin proiectele din domeniul dezvoltării culturale și de mediu, Asociația Cultura Verde contribuie la sporirea calității vieții beneficiarilor, folosind o abordare interdisciplinară, pe termen lung și axată pe dezvoltarea multidimensională prin educație, protecția mediului, cultură, artă, sport, recreere. Mai multe detalii la www.culturaverde.ro. Despre Programul de Cooperare Elvețiano-Român

Programul de Cooperare Elvețiano-Român face parte din ajutorul nerambursabil oferit de Consiliul Federal Elvețian către 13 state membre ale UE care au aderat în perioada 2004 — 2013. Programul de Cooperare Elvețiano-Român își propune să:

* contribuie la reducerea disparităților economice și sociale dintre România și alte țări mai avansate din Uni-unea Europeană extinsă și

* contribuie, în interiorul României, la reducerea disparităților economice și sociale dintre centrele urbane dinamice și regiunile periferice structural mai slabe.

Proiectul Rec-o-Plast beneficiază de un grant obținut în cadrul celei de a doua runde a Cererii de propuneri de pro-iecte din cadrul Schemei de grant pentru ONG-uri—Componenta Mediu, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile.

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile este de a promova contribuția organizațiilor societății civile ca actori importanți pentru dezvoltare și participare.

Obiectivele generale ale Schemei de grant pentru ONG-uri sunt:

* consolidarea ONG-urilor românești și susținerea participării lor active în procesul formulării de politici, atât în calitate de voce a societății civile, cât și ca furnizor de servicii; și

* promovarea activităților organizațiilor societății civile care abordează cu precădere aspecte legate de mediu și furnizarea de servicii sociale, contribuind totodată la întărirea capacității lor organizaționale.

Obiectivele specifice ale Schemei de grant pentru ONG-uri — Componenta Mediu sunt:

* promovarea inițiativelor noi și/sau inovatoare care contribuie la protecția și îmbunătățirea mediului;

* creșterea rolului societății civile pentru dezvoltarea durabilă și a îmbunățățirii mediului, dar și în procesul de realizare de politici publice în aceste domenii;

* creșterea rolului societății civile în procesul de realizare de politici publice de mediu;

* sporirea credibilității și vizibilității sectorului societății civile în vederea creșterii încrederii publice față de iniți-ativele civice;

* întărirea capacității instituționale și operaționale a organizațiilor neguvernamentale.