Publicat: 19 Iulie, 2017 - 11:46

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 20.07.2017 – 31.12.2017, distribuie dividende pentru acţionarii CONPET S.A. (simbol COTE). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe actiune este de 16,58236321 lei.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 30.06.2017.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 20.07.2017.

Actionarii care sunt clienti ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare si registru al Depozitarului Central isi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

-    prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
-    în numerar, la ghişeele bancare  ale CEC BANK S.A. din întreaga ţară.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.