Publicat: 5 Iulie, 2017 - 17:03

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 06.07.2017 – 31.03.2018, distribuie dividende pentru acţionarii IAR S.A. (simbol IARV). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,33 lei.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 15.06.2017. 

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 06.07.2017.

Acţionarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central işi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

-    prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
-    în numerar, la ghişeele bancare ale CEC BANK S.A. din întreaga ţară.

De asemenea  IAR S.A. va plăti acţionarilor dividendele restante neîncasate aferente anilor 2013 – 2015.  

Plata  dividendelor  restante  neîncasate  aferente  anilor  2013 - 2015,  se  efectuează în perioada 06.07.2017 – 31.03.2018, după cum urmează:

-  prin transfer bancar în baza solicitărilor transmise de acţionari;
- în  numerar  la  ghişeele  bancare  ale  CEC  BANK  SA  din  întreaga  ţară,  pentru  acţionarii persoane fizice.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.