8 august 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 30/05/2022 – 30/05/2025 distribuie dividende pentru acţionarii ONE UNITED PROPERTIES S.A. (simbol ONE). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2021, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.0165 LEI.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 13/05/2022.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 30/05/2022.

Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează astfel:

– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale BT (BANCA TRANSILVANIA S.A.) din întreaga ţară.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare și registru.