21 mai 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru PREFAB SA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 08.07.2021 – 08.07.2024, distribuie
dividende pentru acţionarii PREFAB SA (simbol PREH). Emitentul va distribui acţionarilor
dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.
Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.09 lei.
Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului,
la data de 17.06.2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 08.07.2021.
Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale CEC Bank din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru.