29 iunie 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 09/09/2021 – 09/09/2024 distribuie dividende pentru acţionarii Purcari Wineries Public Company Limited (simbol WINE). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.65 LEI.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 20/08/2021.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 09/09/2021 .

Acţionarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari
– în numerar, la ghişeele bancare ale BANCA TRANSILVANIA S.A. din întreaga ţară.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.