21 mai 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru ROMPETROL WELL SERVICES SA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 08.07.2021 – 08.07.2024, distribuie
dividende pentru acţionarii ROMPETROL WELL SERVICES SA (simbol PTR). Emitentul va
distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către
Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,1206833 lei.
Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului,
la data de 18.06.2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 08.07.2021.
Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acționarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale BRD Groupe Societe Generale din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru.