6 octombrie 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru S.I.F. OLTENIA S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 02/08/2022 – 04/08/2025 distribuie dividende pentru acţionarii S.I.F. OLTENIA S.A. (simbol SIF5). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2021, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central.
Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.03 LEI. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 14/07/2022.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 02/08/2022.
Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează
astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale BCR (BANCA COMERCIALA ROMANA SA) din
întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.
DEPARTAMENTUL RELA