18 octombrie 2021

Depozitarul Central va distribui dividende pentru S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 30.06.2021 – 30.06.2024, distribuie
dividende pentru acţionarii S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (simbol SNG). Emitentul va distribui
acţionarilor dividende aferente anului 2020 utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul
Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 1,79 lei.
Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului,
la data de 08.06.2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 30.06.2021.
Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. din
întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru.