27 septembrie 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 25.06.2021 – 25.06.2024, distribuie dividende pentru acţionarii S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (simbol SNN). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către
Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 1,56514879 lei. Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 08.06.2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 25.06.2021.
Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari;
– în numerar, la ghişeele bancare ale CEC Bank din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru