Publicat: 26 Octombrie, 2017 - 17:03
Share

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 27.10.2017 – 27.10.2020, distribuie dividende pentru acţionarii SIF TRANSILVANIA S.A. (simbol SIF3). Emitentul va distribui acţionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,02 lei.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 06.10.2017.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 27.10.2017.

Acţionarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central işi pot incasa dividendele prin intermediul acestuia.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

-    prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari
-    în numerar, la ghişeele bancare ale BRD Groupe Societe Generale S.A. din întreaga ţară.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.