1 iulie 2022

Depozitarul Central va distribui dividende pentru SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 30/06/2021 – 31/05/2022 distribuie
dividende pentru acţionarii SIFI CJ LOGISTIC S.A. (simbol CACU). Emitentul va distribui
acţionarilor dividendele aferente anului 2020, utilizând serviciul naţional lansat de către
Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 1.49 LEI.
Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului,
la data de 17/06/2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 30/06/2021 .
Acţionarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face
astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari
– în numerar, la ghişeele bancare ale BANCA TRANSILVANIA din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru