7 decembrie 2021

Depozitarul Central va distribui dividende pentru SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 05/07/2021 – 31/05/2022 distribuie
dividende pentru acţionarii SIFI CLUJ RETAIL S.A.(simbol ARCU). Emitentul va distribui
acţionarilor dividendele aferente anului 2020 si 2015, utilizând serviciul naţional lansat de către
Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0.16 LEI.
Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului,
la data de 18/06/2021.
Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 05/07/2021 .
Acționarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa dividendele prin intermediul acestuia.
Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face
astfel:
– prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari
– în numerar, la ghişeele bancare ale BANCA TRANSILVANIA SA. din întreaga ţară.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru.
DEPARTAMENTUL RELAŢ