Publicat: 25 Octombrie, 2017 - 11:54

Depozitarul Central informează investitorii că, în perioada 26.10.2017 – 26.10.2020, distribuie dividende pentru acţionarii VRANCART S.A. (simbol VNC). Emitentul va plăti acţionarilor dividendele aferente anului 2016, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dividendului brut pe acţiune este de 0,0136 lei.

Acţionarii care beneficiază de dividende sunt cei înregistraţi în registrul acţionarilor emitentului, la data de 12.10.2017.

Plata dividendelor către acţionarii emitentului se efectuează începând cu data de 26.10.2017.

Pentru acţionarii care sunt clienţi ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în contul participantului respectiv.

Pentru acţionarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face astfel:

-    prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acţionari
-    în numerar, la ghişeele bancare ale CEC BANK S.A. din întreaga ţară

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.