Publicat: 14 Iunie, 2018 - 15:39

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului nr. 10 precum şi sumele de bani aferente rambursării de principal pentru obligaţiunile emise de UNICREDIT BANK S.A.

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 15.06.2018,  distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 10 precum şi sumele de bani aferente rambursării de principal pentru obligaţiunile emise de UNICREDIT BANK S.A. (simbol UCT18). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 316,63 lei. Valoarea rambursării de capital aferente fiecărei obligaţiuni este de 10.000 lei.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 25.05.2018.

Pentru obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central, plata se va efectua în contul Participantului respectiv, deschis la banca acestuia de decontare.

Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acestia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: