7 august 2022

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului 2 pentru obligatiunile emise de AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.

Cropped close up image woman hands holding pen typing on laptop student do homework prepare essay make research, businesswoman communicate online with client solve business questions distantly concept

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 02/08/2022, distribuie sumele de bani aferente cuponului 2 pentru obligațiunile emise de AGROLAND AGRIBUSINESS S.A. (simbol AAB26). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului 2, utilizând
serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecarei obligațiuni este de 4.4630 LEI.
Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 19/07/2022. Obligatarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.
Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceștia.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.

Sursa foto Pixabay