29 iunie 2022

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului 2 pentru obligaţiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 01/11/2021, distribuie sumele de bani aferente cuponului 2 pentru obligaţiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK S.A. (simbol IIB22). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului 2, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 398 LEI.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 11/10/2021.

Obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.

Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru.