7 iulie 2022

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului 3 pentru obligaţiunile emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 24/06/2022, distribuie sumele de bani aferente cuponului 3 pentru obligaţiunile emise de IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. (simbol IMP26E). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului 3, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 15.9560 EURO.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 10/06/2022.

Obligatarii îşi pot încasa sumele de bani aferente cuponului 3 în conturile de fonduri dedicate ale Participanţilor la sistemul Depozitarului Central, deschise pe platforma T2S.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare-decontare şi registru.

DEPARTAMENTUL RELAŢII PUBLICE ŞI MARKETING