Publicat: 27 Decembrie, 2017 - 13:38

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 27.12.2017,  distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 1 pentru obligaţiunile emise de INTERNATIONAL INVESTMENT BANK. (simbol IIB20). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 1, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 63,75 lei.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 04.12.2017.

Pentru obligatarii care sunt clienţi ai unui participant la sistemul RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar în contul participantului respectiv.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.
 

Tag-uri Nume: