5 august 2021

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului nr. 3 pentru obligațiunile emise de GOLDEN FOODS SNACKS SA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 16/07/2021,
distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 3 pentru obligațiunile emise de GOLDEN
FOODS SNACKS SA (simbol ELMAS23). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani
pentru cuponul 3, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea
dobânzii aferente fiecărei obligațiuni este de 2.25 LEI
Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor
emitentului, la data de 12/07/2021.
Obligatarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al
Depozitarului Central își pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.
Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face
prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acestia.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii
dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea
dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul
de compensare decontare și registru.