28 mai 2022

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente cuponului nr. 8 pentru obligatiunile emise de GOLDEN FOODS SNACKS SA

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 23.06.2021, distribuie sumele de bani aferente cuponului nr. 8 pentru obligațiunile emise de GOLDEN FOODS SNACKS SA (simbol ELMAS22). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente cuponului nr. 8,
utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea brută a dobânzii aferente fiecărei obligațiuni este de 2,25 lei.
Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 16.06.2021.
Obligatarii care sunt clienți ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central își pot încasa sumele de bani aferente cuponului nr. 8 prin intermediul acestuia.
Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se face prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de acestia.
Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare și registru.