21 mai 2022

Derularea activităţilor proiectului „Centru pentru transferul de cunoştinţe către întreprinderi din domeniul ICT” – CENTRIC

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul „Centru pentru transferul de cunoştinţe către întreprinderi din domeniul ICT” – CENTRIC, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, contract semnat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, între 2018 şi 2023, iar valoarea totală a contractului este de 15.403.125,00 lei, din care 13.498.125,00 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în realizarea unui centru de transfer de cunoştinţe între Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi companii activând în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) în Regiunea Nord – Est a României, cu prioritate acordată companiilor din judeţele Suceava, Botoşani şi Neamţ.

Implementarea activităţilor de cercetare industrială în cadrul celor şapte contracte subsidiare de tip D încheiate de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava a intrat în cel de-al doilea an de activitate, rezultatele aferente primului an de implementare fiind realizate cu succes de către cele şase firme care desfăşoară activităţi specifice domeniului ICT în Regiunea de Nord-Est.

O altă activitate importantă în cadrul proiectului CENTRIC este cea în care USV oferă firmelor acces la infrastructura /laboratoarele şi echipamentele de cercetare-dezvoltare. Astfel, firmele pot utiliza infrastructura USV în scopul realizării unor analize, testări, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătăţite. Accesul este acordat prin intermediul contractelor subsidiare pentru activităţi de tip B. În vederea demarării acestei activităţi este necesară crearea cadrului legislativ propice aferent schemei de minimis. Un pas important în acest sens a fost realizat prin publicarea avizului Consiliului Concurenţei referitor la proiectul de ordin al Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene pentru aprobarea schemei de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe”, din cadrul acţiunii 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe”.

Proiectul CENTRIC este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin „Program Operaţional Competitivitate 2014-2020”