30 septembrie 2022

Descentralizarea învăţământului, un proces benefic dezvoltării tinerei generaţii

Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Proiectul noii legi a învăţământului preuniversitar va fi în acord cu politicile naţionale privind descentralizarea, prevăzute în Strategia generală de descentralizare a educaţiei naţionale.

Noile programe prevăzute în lege vor da posibilitatea modificării legislaţiei actuale, astfel încât Palatul Naţional al Copiilor, palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive din toată ţara să se organizeze şi să funcţioneze ca instituţii publice, în subordinea Consiliului General al municipiului Bucureşti/consiliilor locale, cu personalitate juridică, pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare/cu program sportiv suplimentar.

Această transformare nu înseamnă faptul că personalul didactic de predare titular, existent în prezent în cluburile sportive şcolare, palatele copiilor şi cluburile copiilor, respectiv în Palatul Naţional al Copiilor, care se transferă în instituţiile cu program sportiv suplimentar din subordinea Primăriilor, îşi vor pierde drepturile salariale sau de altă natură, câştigate în timp. Cadrele didactice se pot înscrie în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, pentru a ocupa posturi didactice/catedre vacante în unităţi de învăţământ preuniversitar.

Schimbările legislative prognozate nu prevăd, în niciun caz, desfiinţarea acestor instituţii, respectiv Palatul Naţional al Copiilor, palatele şi cluburile copiilor, precum şi cluburile sportive şcolare. Terenurile şi clădirile acestora vor trece din domeniul public al statului în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea. Condiţia principală a acestor schimbări va fi tocmai menţinerea destinaţiei iniţiale.

Demn de remarcat este faptul că reglementarea transferului de competenţe şi de patrimoniu a acestor entităţi, extrem de importante pentru dezvoltarea tinerei generaţii, stipulează că profesorii din palatele şi cluburile elevilor, profesorii-antrenori în cluburile sportive şcolare şi antrenorii din cluburile sportive şcolare din palatele şi din cluburile copiilor, îşi vor păstra funcţiile de cadre didactice de predare.

În consecinţă, vorbim despre un proces complex de descentralizare a educaţiei naţionale, care presupune creşterea competenţei autorităţilor locale în domeniul educaţional, astfel încât să se poată asigura condiţiile optime pentru ca elevii noştri să fie implicaţi într-un procent cât mai ridicat în activităţile extraşcolare şi sportive.
Deputat PSD Vrancea
ELENA STOICA

Sursa foto pixabay