Publicat: 29 Septembrie, 2017 - 15:27
Share

Luni, 2 octombrie a.c. are loc la Academia de Studii Economice din București deschiderea noului an universitar 2017-2018. Deschiderea este organizată pe facultăți, prin festivități la care vor participa membri din conducerea universității, a facultăților, cadre didactice, studenți, ambasadori, personalități diplomatice, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor partenere ale ASE. În cadrul festivităților la nivelul facultăților se vor face prezentări ale programelor de studii, iar bobocii vor beneficia de informații suplimentare despre noul lor statut universitar.

În urma concursului de admitere din acest an, facultățile ASE primesc peste 5.800 de studenți la programele universitare de licență cu frecvență, peste 700 de boboci la învățământul cu frecvență redusă și la distanță, la programele universitare de masterat vor fi peste 3.200 de noi studenți și aproximativ 180 de studenți doctoranzi.

În cadrul evenimentelor prilejuite de deschiderea anului universitar, Academia de Studii Economice din București a inaugurat cel de-al 16-lea cămin. Căminul ultramodern din centrul Capitalei este destinat studenților doctoranzi și dispune de 7 săli destinate incubatoarelor de afaceri, 87 de camere, 7 apartamente, 5 săli de lectură, iar la ultimul etaj se va afla un restaurant.

În mesajul său de început de an universitar, Rectorul ASE, prof. univ. dr. Nicolae Istudor, a subliniat importanța stabilirii obiectivelor și priorităților în asigurarea unui viitor și a unei cariere de succes: 'Vă doresc un an universitar cu rezultate deosebite, în care performanța și excelența, bazate pe cunoaștere, cercetare, studiu aprofundat și responsabilitate, să fie valorile care să caracterizeze activitatea comunității noastre academice, puternică prin fiecare dintre cei peste 23 de mii de membri ai săi!'

Festivitățile de deschidere la nivel de facultate au loc începând cu ora 10.00, după următorul program:

— Ora 10.00 — Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (Amfiteatrul I), Facultatea de Business și Turism (Aula Magna), Facultatea de Management (Amfiteatrul II).

— Ora 12.00 — Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune (Amfiteatrul I), Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului (Amfiteatrul III), Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori (Amfiteatrul II), Facultatea de Marketing (Aula Magna).

— Ora 14.00 — Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată (Aula Magna), Facultatea de Administrație și Management Public (Amfiteatrul I), Facultatea de Relații Economice Internaționale (Amfiteatrul II).

— Ora 17.00 — Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine (Aula Magna).

Toate festivitățile se vor desfășura în cladirea Ion N. Angelescu, din str. Căderea Bastiliei nr. 2-10 sector 1.