Publicat: 9 Septembrie, 2019 - 15:02

Marea Caspică  este cel mai mare lac din lume, aşezat la hotarul Europei şi Asiei, se întinde de la nord la sud pe aprox. 1200 km. Pe parcursul istoriei, Marea Caspică a avut circa 70 de nume: Marea Hyrcană, Marea Hvalână, Marea Hazară, Marea Abescună , Marea Saray, Marea Derbent, Sihai şi alte denumiri provenite de la naţionalităţi şi triburi diferite.
Marea Caspică se împarte, după proprietăţile fizico-geografice, în 3 părţi: Caspica de Nord, de Mijloc şi de Sud. Lungimea lţărmului Mării Caspice se estimează ca fiind de 6500  6700 km. Pe cea mai mare parte a teritoriului, malurile Mării Caspice sunt joase şi netede. În partea de nord, acestea sunt tăiate de deltele fluviilor Volga şi Ural, sunt joase şi mlăştinoase, iar apa este acoperită în multe locuri cu tufişuri şi verdeaţă. Ţărmul estic este dominat de maluri calcaroase, după care se întind pustiuri şi semipustiuri
Cele mai mari peninsule ale Mării Caspice, sunt : Agrahan; Abşeron, situată pe ţărmul vestic pe teritoriul statului Azerbaijan; Buzaci; Mangâşlac, situată pe ţărmul estic pe teritoriul statului Kazahstan; Tub-Karagan
În Marea Caspică se găsesc cca 50 insule de dimensiuni relativ mari, suprafaţa totală a cărora este aprox. 350 km².

Cele mai mari insule, sunt: Aşur-Ada; Garasu; Gum; Daş; Zira; Zeanbil; Qur Daşî; Hara-Zira; Senghi-Mugania; Cecenia; Ciâgâl
În Marea Caspică se varsă 130 de râuri, dintre care doar trei formează la gura de vărsare delte.
Cele mai mari râuri care se varsă în Marea Caspică sunt: Volga; Terek in Rusia; Ural; Emba in  Kazahstan; Kura in Azerbaijan; Samur , la graniţa dintre Rusia şi Azerbaijan; Atrek in Turkmenistan.
Marea Caspică scaldă malurile a cinci ţări: Rusia , Kazahstan , Turkmenia, Iran , si Azerbaijan.
Cel mai mare oraş-port de pe malul Mării Caspice este Baku, capitala Azerbaidjanului, care se află în partea sudică a peninsulei Abşeron. Alte oraşe de pe malul Mării Caspice din Azerbaijan sunt Sumgait şi Lenkoran. Suprafaţa şi volumul apei Mării Caspice variază mult în dependenţă de variaţia nivelului apei. Adâncimea maximă în Marea Caspică se semnalează în depresiunea Sud-Caspică, la 1025 m de la suprafaţa apei, iar cea medie a mării alcătuieşte 208 m.
Temperatura medie lunară a apei în Marea Caspică alcătuieşte 0 °C în partea nordică şi +10 °C în cea sudică; în lunile de vară temperatura apei pe toată întinderea mării este +23 – +26 °C. La adâncimi mari temperatura apei este aprox. +6 – +7 °C, fiind practic constantă în toate anotimpurile.
În timpul iernii o bună parte a Mării Caspice îngheaţă, în partea de nord marea este acoperită de un strat de gheaţă de o grosime până la 2 m, procesul de îngheţare începe în luna noiembrie, iar cel de topire la finele lunii februarie.
Lumea animală reprezintă 1809 specii, dintre care 415 vertebrate. În lumea subacvatică vieţuiesc 101 specii de peşti, aici este concentrată cel mai mare număr de peşti cartilaginoşi, dar şi de peşti de apă dulce, precum crapul sau şalăul. Marea Caspică serveşte ca mediu de viaţă unor specii ca somonul, bibanul,  scrumbia, plătica,  ştiuca .
Lumea vegetală a Mării Caspice şi a malurilor sale este reprezentată de 728 specii, printre care cele mai numeroase sunt algele albastre-verzi, roşii, cafenii , urmate de plantele cu flori. Fauna îşi are originile în epoca neogenă, totuşi, unele specii au fost plantate de mâna omului.
În Marea Caspică se află surse bogate de petrol şi gaz natural. Rezervele de petrol alcătuiesc în jur de 10 miliarde tone, iar împreună cu gazele naturale – 18 - 20 miliarde tone.
Extragerea petrolului în Marea Caspică a început în anul 1820, când pe peninsula Apşeronski a fost săpat primul puţ de petrol. În jumătatea a doua a secolului XIX a început extragerea ţiţeiului în cantităţi mai mari, în scopuri industriale, pe aceeaşi peninsulă, iar apoi şi pe alte teritorii.
Pe lângă extragerea petrolului, pe ţărmul Mării Caspice se practică şi extragerea sării, calcarului, prundişului, nisipului, argilei.
Navigaţia este destul de dezvoltată.
Principalele traversări navigaţionale sunt Baku – Aktau, Baku – Turkmenbaşi şiMahacicala – Aktau. Marea are legătură navigaţională cu  Marea Azov prin râul Volga, Don şi Canalul Volga-Don.
În Marea Caspică se practică pescuitul (nisetri, plătici, crapi, şalăi, scrumbie ), dobândirea icrelor, dar şi a grăsimii focii caspice. În Marea Caspică se pescuieşte mai mult de 90 % din rezervele mondiale de nisetri. Din păcate, pe lângă pescuitul paşnic, aici mai există şi pescuit braconienesc.
Ambianţa naturală a ţărmului mării presărat cu plaje de nisip, ape minerale şi nămoluri lecuitoare creează condiţii favorabile pentru odihnă şi tratament. Ultimii ani industria turistică se dezvoltă şi pe ţărmul azer, iranian, turkmen şi al Daghestanului.
Problemele ecologice ale Mării Caspice sunt legate de poluarea apei rezultată din procesele de extragere şi transportare a ţiţeiului, de infiltrarea în apă a substanţelor poluate din râurile bazinului mării, de deşeurile oraşelor de pe ţărm, dar şi de inundarea unor obiecte cauzată de ridicarea nivelului apei în Marea Caspică.     Braconajul de asemenea reprezintă un factor ecologic negativ: în urma lui, în ultimii ani, a scăzut considerabil populaţia de nisetri în mare.
După destrămarea URSS, divizarea Mării Caspice şi azi este o problemă care cauzează divergenţe între şefii statelor de pe ţărm, legate de sursele de ţiţei şi gaz natural şi de resursele biologice.

 

Şterge & Înapoi | Şterge & Înainte

Mutare în: INBOX   Drafts   Sent   Trash Drafts Sent Trash  

Format: