20 octombrie 2021

Deschiderea micro-expoziţiei „Înapoi la şcoală, înapoi la muzeu!” la Muzeul Naţional de Istorie a României

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) anunţă deschiderea micro-expoziţiei temporare „Înapoi la şcoală, înapoi la muzeu!”, care va fi accesibilă publicului începând cu 22 septembrie, la sediul muzeului din Calea Victoriei nr. 12, Bucureşti.

Piese din Colecţia Filatelică a României şi din patrimoniul MNIR sunt expuse pentru prima dată, invitând vizitatorii deopotrivă mici şi mari să găsească în exponate reflexii şi crâmpeie ale şcolii şi educaţiei româneşti din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi din prima jumătate a secolului XX.

Machetele emisiunii „Casa Şcoalelor” (1946) din Colecţia Filatelică a României, respectiv suita de piese imprimate după acestea, reprezintă o iteraţie vizuală a dezideratului statului român postbelic în ce priveşte educarea tinerelor generaţii. Emisiunea filatelică poartă numele instituţiei „Casa Şcoalelor”, înfiinţată în anul 1896 pe lângă Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice cu scopul de a finanţa şi sprijini construcţia şcolilor primare şi de a gestiona fondurile destinate învăţământului. Cadrul legal de funcţionare a suferit modificări şi ajustări succesive, aliniate nevoilor ţării.

În 1919, instituţia este redenumită în „Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului”, extinzându-şi proiectele la crearea de entităţi culturale şi promovarea manifestărilor de acest fel, în vederea educării şi elevării culturale a poporului. Câteva dintre punctele cheie ale amplului program vizau publicarea lucrărilor importante din domeniul ştiinţelor, artei şi literaturii, dobândirea şi cultivarea simţului estetic şi a gustului pentru lectură, a virtuţilor şi ataşamentului faţă de patrie prin educaţia civică. Până la desfiinţarea sa în anul 1948, „Casa Şcoalelor şi a Culturii Poporului” a desfăşurat o activitate susţinută în scopul educării populaţiei de rând, a dezvoltării învăţământului şi culturii româneşti.

Fondurile proveneau din bugetul de stat şi donaţii, atât de la particulari cât şi prin diferite campanii de ajutorare. De pildă, emisiunea filatelică omonimă este pusă în circulaţie cu valori nominale compuse, astfel că o parte din vânzările pieselor a fost direcţionată către fondul „Casei Şcoalelor şi Culturii Poporului”.

Obiectelor sus-amintite le sunt alăturate fotografii şi cărţi poştale din patrimoniul MNIR. Ţinând cont de limitările tehnologice ale epocii în ce priveşte realizarea unei fotografii, imaginile sunt departe de a fi simple instantanee. Cu o veritabilă regie prealabilă, acestea se remarcă prin atmosfera aproape festivă, ţinuta şi postura elevilor fiind grăitoare. Astfel de fotografii sunt realizate pentru a imortaliza unui moment pus în scenă după anumite rigori, căpătând însemnătatea unui preţios suvenir şi încifrând naraţiuni vizuale gata să fie povestite viitoarelor generaţii.

Întregind tema micro-expoziţiei, selecţia de medalii-distincţii din Cabinetul Numismatic şi Tezaur Istoric evocă sărbătoarea premierii elevilor merituoşi. Acordarea unor astfel de decoraţii reprezintă înalta recunoaştere a rezultatelor deosebite la învăţătură, a efortului depus şi a conştiinciozităţii elevului îndemnat, parcă, de aforismele caligrafiate în exerciţiile de scriere, de asemenea expuse alături de celelalte piese.

Micro-expoziţia va putea fi vizitată de miercuri până duminică, între orele 10.00 – 18.00, până la data de 31 octombrie 2021.