28 septembrie 2022

Desfăşurarea primei probe scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2022)

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Informare privind desfăşurarea primei probe scrise din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea august – septembrie 2022)

Astăzi, 16 august 2022, s-a desfăşurat prima probă scrisă a examenului naţional de bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2022, proba E.a), la disciplina Limba şi literatura română.

În cele 5 centre de examen constituite în judeţul Argeş s-au înscris pentru susţinerea probei de astăzi 567 de candidaţi (511 profil real şi 56 profil uman). Au fost prezenţi 481 candidaţi, neprezentându-se un număr de 86 candidaţi.

S-a înregistrat o tentativă de fraudă.

Subiectele şi baremele de corectare elaborate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie se regăsesc, începând cu ora 15:00, la adresa subiecte.edu.ro.

Celelalte probe se vor desfăşura conform următorului calendar:

– miercuri, 17 august – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

– joi, 18 august – Proba la alegere a profilului şi a specializării – proba E.d) – probă scrisă

– vineri, 19 august – Limba şi literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă.

Probele de evaluare a competenţelor (lingvistice şi digitale) sunt programate în intervalul 22 – 29 august (cu excepţia zilelor de 27 şi 28 august).

Afişarea primelor rezultate, în format anonimizat, conform prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), va avea loc în data de 31 august (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, atât în format clasic/letric, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei este finală şi poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (interval 1 – 2 septembrie), vor fi comunicate în data de 3 septembrie.

Inspector Şcolar General,
Prof. Dumitru TUDOSOIU

Comunicat de presă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş

Sursa foto Pixabay