Publicat: 10 Ianuarie, 2020 - 13:09
Share

oi, 09 ianuarie 2020, a avut loc la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor o dezbatere pe tema protecției pădurilor virgine și cvasivirgine din România.
Scopul întâlnirii a fost identificarea obstacolelor și găsirea soluțiilor pentru accelerarea procesului de includere a pădurilor virgine și cvasivirgine în Catalogul Național. 
„Una din prioritățile MMAP este protecția pădurilor cu valoare crescută de conservare alături de gestionarea durabilă a fondului forestier așa cum rezidă din Strategia Națională Forestieră, precum și în urma angajamentelor pe plan internațional pe care  România le a adoptat.” a declarat Costel ALEXE, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.
La reuniune au luat cuvântul reprezentanți ai instituțiilor elaboratoare de studii de fundamentare, care au prezentat problemele și obstacolele pe care le-au întâlnit în elaborarea acestora, în scopul identificării de soluții pentru urgentarea introducerii în Catalogul Național al Pădurilor virgine și cvasivirgine.
În urma discuțiilor s-a decis constituirea unui grup de lucru pentru elaborarea unui Ghid de bune practici care să stabilească o interpretare unitară în aplicarea celor două acte normative care reglementează elaborarea studiilor de fundamentare a pădurilor virgine și cvasivirgine, respectiv Ordinul de Ministru nr.3397/2012 și Ordinul de ministru nr.2525/2016. 
De asemenea, se va stabili un calendar de lucru cu principalele măsuri și termenele de aplicare în acest proces. 

În perioada următoare, va avea loc o reevaluare a studiilor deja trimise la sediul MMAP pentru a corespunde atât pe formă cât și pe fond procesului de includere în Catalogul Național al pădurilor virgine și cvasivirgine.
În același sens, vor fi propuse și sesiuni de instruire practică, în teren, cu participarea tuturor celor implicați în proiect pentru a duce la bun sfârșit acest proiect.
La reuniune au participat reprezentanți ai MMAP, ai Gărzilor Forestiere, ai RNP Romsilva, ai INCDS și elaboratori de studii din cadrul Universităților din Brașov, Suceava, Oradea, și din cadrul ONG-urilor de mediu – WWF, GreenPeace, Agent Green.
Înregistrarea integrală a dezbaterii poate fi vizualizată la următorul link: https://bit.ly/2s7aYvG 
 

Tag-uri Nume: