12 aprilie 2021

Dezbatere publică: Ghidul privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul proiectelor europene

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA), a organizat ieri dezbaterea publică online pe tema Ghidului pentru reflectarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în pregătirea şi implementarea programelor şi proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027 (Ghidul CDPD).

Dezbaterile au fost conduse de doamna Mihaela-Cătălina Bădoiu, secretar de stat, şi au fost susţinute de intervenţiile doamnei Florica Cherecheş, preşedintele ANDPDCA.

Evenimentul a avut ca scop punerea în transparenţă a proiectului de Ghid CDPD elaborat la nivelul MIPE în contextul pregătirilor pentru viitoarea perioadă de programare 2021-2027, în cadrul căreia una dintre condiţiile favorizante orizontale o reprezintă implementarea şi aplicarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu deosebire în ceea ce priveşte asigurarea accesibilităţii în conformitate cu articolul 9 din Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

„Colaborarea dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii este deosebit de importantă în contextul îndeplinirii condiţiei favorizante în vederea aplicării prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi din România, în pregătirea programelor cu finanţare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027”, a declarat Cătălina Bădoiu.

Ghidul CDPD se adresează atât autorităţilor cu responsabilităţi în domeniul gestionării fondurilor aferente perioadei de programare 2021-2027, cât şi promotorilor de proiecte, prin indicarea, cu caracterul orientativ, a intervenţiilor care vor putea fi sprijinite prin fonduri în vederea accesibilizării mediului fizic, transportului, domeniului TIC şi altor servicii.

În cadrul dezbaterilor susţinute au fost evidenţiate acţiunile întreprinse de MIPE şi ANDPDCA în vederea elaborării proiectului de Ghidul CDPD şi a Strategiei Naţionale privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (SNPD) 2021-2027 – ca măsuri adoptate în vederea creării cadrului naţional care asigură punerea în aplicare a CDPD.

Ghidul pentru reflectarea Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi în pregătirea şi implementarea programelor şi proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate României în perioada 2021-2027, precum şi prezentările susţinute sunt publicate pe site-ul MIPE, la următorul link: https://mfe.gov.ro/minister/punctul-de-contact-pentru-implementarea-conventiei-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati/.

Propuneri pentru îmbunătăţirea Ghidului pot fi transmise la adresele de e-mail: fonduri.dizabilitati@mfe.gov.ro şi dcei@mfe.gov.ro.

Strategia Naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi este publicată aici: http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/6259.