29 septembrie 2022

Dezbatere publică pe tema nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Anunț

Ședinţa publică de dezbatere miercuri, 23 iunie 2021, ora 14.30

ANUNȚ

În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Sănătăţii organizează miercuri, 23 iunie 2021, ora 14.30, la sala de consiliu, etaj 3, şedinţa publică de dezbatere a proiectului de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Modalitatea de colectare a recomandărilor: în format electronic, word, la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, cu specificarea articolului sau articolelor din proiectul de act normativ, data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului, până la data de 22 iunie 2021, ora 17.00;

Modalitatea de înscriere:

– în format electronic la adresa de email: mihaela.raiciulescu@ms.ro, până la data de 22 iunie 2021, ora 17.00;

– pentru înscriere sunt necesare: nume și prenume, compania/instituția, doresc/nu doresc luarea cuvântului;

– accesul se va face pe baza documentului de identitate, miercuri, 23 iunie 2021, începând cu ora 14.00.

Înscrierea participanților la ședința de dezbatere publică se va face în ordinea în care a fost primită solicitarea de participare la adresa de e-mail mai sus menționată, dar nu mai mult 15 persoane.

Luarea cuvântului: în ordinea înscrierii.

Timpul alocat luării cuvântului: 3 minute.

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (10), lit. b) din Legea nr. 52/2003, ”b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie;”.

La dezbaterea publică vor participa:

– domnul Vass Levente, secretar de stat;

– reprezentanți ai Direcţiei generale resurse umane, structuri şi politici salariale,

– reprezentanți ai Colegiului Farmaciștilor din România.

Proiectul de act normativ poate fi vizualizat la adresa de web: www.ms.ro, rubrica Transparenţă decizională – Acte normative în transparență.