Publicat: 11 Februarie, 2016 - 19:39
Share

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a elaborat și a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre a Guvernului pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

Potrivit dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, modelele, dimensiunile și condițiile de confecționare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 288/2015, documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență care sunt transmise alegătorului sunt următoarele:

a) un plic exterior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de alegător;

b) un plic interior prevăzut cu elemente de siguranță care să asigure sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opțiunea sau opțiunile de vot, după caz. Plicul interior va conține un autocolant cu mențiunea 'VOTAT', prevăzut cu elemente de siguranță stabilite prin hotărâre a Guvernului;

c) certificatul de alegător;

d) instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot;

e) buletinul de vot prin corespondență.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 288/2015, Guvernul trebuie să stabilească, prin hotărâre,următoarele:

a) ordonatorul de credite cu care Compania Națională 'Poșta Română' — S.A. va încheia contractul privind confecționarea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență și a serviciilor poștale aferente procesului electoral;

b) tipurile de servicii și produse poștale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență;

c) tipurile de cheltuieli aferente votului prin corespondență;

d) modalitatea de plată a serviciilor ce vor face obiectul contractului prevăzut la lit. a), conform tarifelor poștale în vigoare aferente fiecărui tip de serviciu și produs.

Totodată, Guvernul trebuie să stabilească, prin hotărâre, la propunerea Autorității Electorale Permanente, indemnizația membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondență și a personalului tehnic auxiliar, în conformitate cu art. 21 alin. (4) din Legea nr. 288/2015.

Proiectul de act normativ menționat a fost publicat în data de 11 februarie 2016 pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea 'Legislație — Dezbatere publică' și poate fi consultat accesând linkul http://www.roaep.ro/legislatie/in-dezbatere-publica/

Observațiile și propunerile legate de acest proiect de hotărâre a Guvernului pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro în termen de 5 zile calendaristice de la data afișării acestuia.

Direcția comunicare și relații externe