15 august 2022

„Dezbaterea online privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra femeilor din politică

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Claudia Popovici, consilier parlamentar şi reprezentant permanent al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) pe lângă Reţeaua pentru Competenţe Electorale Francofone (RECEF) participă astăzi, 11 aprilie 2022, la Dezbaterea online privind impactul pandemiei de COVID-19 asupra femeilor din politică, organizată de RECEF.

Obiectivele dezbaterii virtuale vizează creşterea gradului de conştientizare şi schimbul de experienţă şi bune practici privind participarea femeilor la viaţa politică în contextul pandemiei de COVID-19. Totodată, evenimentul urmăreşte explorarea celor mai potrivite modalităţi de asigurare a incluziunii femeilor la toate nivelurile decizionale, precum şi evitarea dezechilibrelor de putere politică şi a decalajului care ar putea favoriza participanţii de gen masculin la procesele electorale.

Dezbaterea RECEF reprezintă un proiect comun al mai multor parteneri: International IDEA, Uniunea Interparlamentară, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor.