24 ianuarie 2022

Dezbaterea publică pe tema proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare a ARACIP

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Precizări privind dezbaterea publică pe tema proiectului de Regulament de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)

Data publicării:

Luni, 27 Decembrie, 2021

Referitor la dezbaterea publică online, organizată astăzi, 27 decembrie a.c., având ca obiect proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), apreciem participarea unui număr important de reprezentanţi ai societăţii civile.

Ca urmare a propunerilor formulate, până în acest moment se pot lua în considerare următoarele solicitări:

1. Prevederea posibilităţii de cooptare a unor colaboratori externi, din străinătate, experţi în domeniul evaluării calităţii educaţiei, remuneraţi conform legii;

2. Revizuirea articolului care prevede posibilitatea alegerii aceleiaşi persoane în funcţia de preşedinte al Consiliului ARACIP în sensul limitării la maximum două mandate complete cu durata de 4 ani fiecare.

3. Completarea componenţei Consiliului ARACIP cu un reprezentant al ARACIS;

4. Înlocuirea sintagmei „reprezentant legal” cu sintagma „membru desemnat de către organismul de conducere al CNE” în cazul membrului cu statut de observator desemnat de Consiliul Naţional al Elevilor.

Precizăm că acest proiect de act normativ a parcurs un amplu proces de transparenţă decizională, începând cu data de 28 august 2021.

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, care vor fi transmise până marți, 28 decembrie 2021, ora 20:00, vor fi analizate conform legii, urmând ca forma finală obţinută pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate să fie postată pe site-ul Ministerului Educaţiei.