15 august 2022

Dezvoltarea sectorului turistic şi al HORECA: Parteneriat între Regiunea Centru şi Republica Moldova!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru participă – alături de o delegaţie de organizaţii din domeniul turismului din Regiunea Centru – la o vizită de studiu în Republica Moldova. Vizita se desfăşoară în perioada 28-29 iunie 2022, în contextul proiectului „RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector” (RO-MD-DE: Conectarea companiilor în vederea creşterii exporturilor în sectorul turismului).

Acesta este un proiect de cooperare interregională ce îşi propune să sprijine dezvoltarea parteneriatelor şi a relaţiilor comerciale, transferul de cunoştinţe şi schimburile de experienţă între organizaţiile din domeniul turismului şi ospitalităţii între regiunile europene. Iniţiativa este finanţată de Comisia Europeană prin intermediul reţelei EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES, iar activităţile propuse constau în organizarea unor vizite de studiu în cele două regiuni partenere.

Aceste vizite de studiu îşi propun să faciliteze întâlniri de lucru, discuţii bilaterale şi schimburi de experienţă între organizaţii similare, prin care să se asigure accesul la bune practici şi chiar dezvoltarea unor relaţii de afaceri.

Astfel, reprezentanţi ai unsprezece organizaţii româneşti – printre care asociaţii de promovare turistică, agenţii de turism, un Grup de Acţiune Locală, o staţiune de cercetare, un cluster şi firme din domeniul turismului – participă la vizite la firme din Moldova, la dezbateri şi schimburi de experienţă cu organizaţii de sprijin pentru afaceri şi IMM-uri din Regiunea Centru, Republica Moldova. Participanţii au denumit aceste întâlniri ca fiind un adevărat „pod gastronomic” între cele două regiuni cu acelaşi nume, în care ospitalitatea moldoveană şi vinurile de pe malul stâng al Prutului îmbrăţişează Munţii Carpaţi.

Prezentările şi dezbaterile primei zile a vizitei au vizat turismul şi cele mai active forme ale sale în cele două regiuni partenere, fiind abordate în detaliu aspecte legate de dezvoltarea turismului în Republica Moldova. S-a discutat despre programele naţionale derulate în vederea dezvoltării turismului, piaţa turistică şi perspectivele de dezvoltare, profilul turistului moldovean şi turismul rural.

Din Regiunea Centru România, unde turismul este unul dintre sectoarele bine dezvoltate, cu pondere mai mare în PIB decât în alte regiuni româneşti, au fost prezentate exemple de succes, dar şi probleme întâmpinate în acest sector care suferă din lipsa forţei de muncă specializate. Programul vizitei a continuat cu o sesiune de matchmaking şi întâlniri bilaterale, pe parcursul căreia participanţii şi-au căutat parteneri de afaceri şi au stabilit noi colaborări în domeniul ospitalităţii transfrontaliere. Pe parcursul celei de a doua zile a vizitei în Republica Moldova s-au desfăşurat ateliere de lucru dedicate prezentărilor de bune practici pe teme care vizează internaţionalizarea companiilor, cu sprijinul Enterprise Europe Network şi prezentarea unor aspecte practice privind marketingul în turism.

„Pentru implementarea acestui proiect am constituit un Consorţiu, format din organizaţii de sprijin pentru afaceri. Este vorba despre Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru România, în calitate de partener lider şi Agenţia de Dezvoltare Regională Centru din Ialoveni, Republica Moldova, în calitate de co-aplicant. Alături de acestea avem sprijinul Agenţiei de Investiţii din Moldova şi al Agenţiei de Promovare Economică din Prignitz, Germania. Regiunea Centru din România are un potenţial turistic foarte bun, aportul acestui sector în viaţa socio-economică fiind foarte important. Acesta este mesajul pe care îl transferăm partenerilor noştri de dincolo de Prut: să cooperăm şi să dezvoltăm relaţii de afaceri care să crească performanţa sectorului ospitalităţii din cele două ţări. Partenerii din Germania ne vor oferi know-how din Centrul Europei, aşa încât echipe din Moldova vor vizita atât România cât şi Germania, pentru a se documenta pe teme de interes. În baza contractului de grant încheiat la finalul anului trecut cu EUROCHAMBRES – Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie – avem convingerea că minim 50 de organizaţii de sprijinire a afacerilor din cele 3 ţări vor transmite, către mai mult de 300 de companii de profil, Ghidul dezvoltat în cadrul proiectului, respectiv un instrument modern de mapare a activelor turistice, care să fie util celor ce activează pe această piaţă şi caută dezvoltarea turismului rural”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Informaţii de background

Proiectul „RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector” îşi propune să creeze un parteneriat între organizaţiile de sprijinire a afacerilor din UE şi organizaţii similare din zona Parteneriatului Estic (EaP). Aceste organizaţii cu interese comune vor facilita cooperarea şi schimburile de cunoştinţe între companiile din sectorul turistic din Regiunea Centru, Republica Moldova şi companii similare din UE (Regiunea Centru, Romania – judeţul Alba şi districtul Prignitz, Germania). Concret, proiectul este dezvoltat în cadrul parteneriatului bilateral dintre Regiunea Centru din România şi Regiunea Centru din Republica Moldova, încheiat între ADR Centru din Alba Iulia şi ADR Centru din Ialoveni-Moldova.

Rezultatele implementării proiectului: 16 IMM-uri direct implicate în proiect, care vor participa activ la vizitele de studiu; 300 IMM-uri informate direct despre rezultatele proiectului (în calitate de beneficiari ai ghidului dezvoltat în cadrul proiectului, al instrumentului online de mapare a activelor turistice şi a facilităţilor din sectorul turistic existente în cele două regiuni, precum şi asupra activităţilor de comunicare realizate în cadrul proiectului); 6 organizaţii de sprijin pentru afaceri direct implicate în proiect, participante activ la vizitele de studiu; 50 organizaţii de sprijin pentru afaceri informate direct despre rezultatele proiectului; 2 servicii/produse noi dezvoltate în cadrul proiectului (1 Ghid privind sectorul turismului din Moldova şi bune practici de internaţionalizare, 1 Instrument de mapare online a activelor turistice din cele două regiuni partenere); 1 video cu poveşti de succes şi de prezentare a proiectului.