4 octombrie 2022

Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie – Isaccea

Close-up of a large beluga sturgeon in a lake during the migration season. This type of fish is known for the highest quality caviar.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

A avut loc prima conferinţă în implementarea proiectului POIM: „Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie – Isaccea”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), în calitate de Beneficiar, au organizat vineri 3 iunie 2022, conferinţa de deschidere a proiectului „Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie – Isaccea”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Cod SMIS 2014+ 136849.

Principalele subiecte ale evenimentului au fost: prezentarea generală a proiectului, stadiul actual de implementare, prezentări ale specialiştilor din cadrul INCDDD implicaţi în proiect, rezultatele aşteptate ca urmare a implementării acestui proiect. De asemenea, au fost vizionate două filme de scurt metraj realizate în cadrul proiectului.

La conferinţă au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi din grupurile ţintă vizate de proiect, respectiv: autorităţi şi comunităţi locale, asociaţii profesionale ale organizaţiilor de pescari, instituţii publice, presa, membri din unităţile de implementare ale celor doi parteneri.

Proiectul „Dezvoltarea Staţiei de monitorizare a peştilor migratori: sturioni şi scrumbie – Isaccea”, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), Axa prioritară 4: Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric; Cod SMIS 2014+ 136849, este implementat de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.

Contractul de finanţare nr. 626/ 30.09.2021 a fost încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Obiectivul general al proiectului este conservarea biodiversităţii prin implementarea unor măsuri din Planul de Management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pentru îmbunătăţirea stării de conservare a populaţiilor de peşti migratori, sturioni şi scrumbie din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

– Monitorizarea populaţiilor de peşti migratori din RBDD, sturioni şi scrumbie în vederea stabilirii stării actuale şi a măsurilor pentru asigurarea unui statut favorabil de conservare;
– Implementarea de măsuri active de refacere a populaţiilor de sturioni şi scrumbie din RBDD;
– Monitorizarea efectului măsurilor active de conservare a populaţiilor de peşti migratori în RBDD, sturioni şi scrumbie;
– Estimarea diversităţii şi structurii genetice a populaţiilor de peşti migratori (sturioni şi scrumbie) din Delta Dunării;
– Creşterea gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte conservarea speciilor de peşti migratori sturioni şi scrumbie;
– Întărirea capacităţii administrative a ARBDD.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 55.403.353,65 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 47.092.850,92 (85%), din bugetul naţional de stat 5.367.089,37 (9,69%), cofinanţarea eligibilă a beneficiarului fiind de 2.943.413,36 (5,31%).

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între data 25.03.2020 (perioada de desfăşurare a activităţilor proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanţare) şi data 31.12.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020

Sursa foto Pixabay