21 septembrie 2021

DGASPC Sibiu anunţă efectuarea selecţiei în vederea formării şi atestării de asistenţi maternali profesionişti

Distribuie pe rețelele tale sociale:

D.G.A.S.P.C. Sibiu derulează, în parteneriat cu A.N.D.P.D.C.A, Proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, proiect cofinanţat din Fondul Social European, în scopul consolidării şi dezvoltării reţelei de asistenţi maternali.
În acest context, D.G.A.S.P.C Sibiu desfăşoară campanii de recrutare şi identificare de persoane care doresc să devină asistenţi maternali, pentru a lua în plasament copii.

Persoanele interesate vor adresa D.G.A.S.P.C. Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, o cerere de evaluare a capacităţii lor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist (AMP).

Pentru a putea deveni AMP, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

– să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

– prin comportamentul în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;

– să aibă disponibilitatea de timp necesar creşterii si educării copiilor;

– să aibă domiciliul stabil în judeţul Sibiu;

– domiciliul să permită accesul la servicii medicale de specialitate sau de urgentă, servicii de recuperare/reabilitare, servicii educative;

– să aibă în folosinţă o locuinţă care să dispună de spaţiu corespunzător, cu dependinţe corespunzătoare pentru igienă, ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării copiilor, spaţiu care să permită realizarea unei îngrijiri cât mai bune a copiilor;

– să existe acordul din partea tuturor membrilor familiei pentru plasarea copiilor în familie;

– să manifeste o atitudine non-discriminatorie faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice;

– să înţeleagă, să sprijine şi să încurajeze reintegrarea copilului în familie atunci când este posibil sau adopţia, după caz;

– să aibă disponibilitatea de a lucra în condiţii de stres sau speciale (plasament în regim de urgentă, copii cu nevoi speciale).

De asemenea, solicitanţii nu trebuie să se afle în următoarele situaţii:

– să fi suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;

– să fie decăzut din drepturile părinteşti sau să se afle în situaţia în care copilul său a fost declarat abandonat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă;

– să sufere de boli cronice transmisibile.

Pentru informaţii suplimentare, privind procedura de obţinere a atestatului de asistent maternal, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Management de Caz pentru Asistenţă Maternală, din cadrul D.G.A.S.P.C Sibiu la numerele de telefon.0269/232066 int.31 sau 0751174419.