Publicat: 25 Noiembrie, 2019 - 08:16
Share

Violenţa domestică în România face ravagii din generaţie în generaţie - ne lasă urme în minte, în suflet, în trupuri, în însăşi viaţa noastră. Oamenii răniţi vor răni alţi oameni.

În România, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi, implicit, a violenţei în familie, reprezintă o parte integrantă pentru protecţia familiei, fiind soluţionată legislativ prin Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată prin Legea nr. 25/2012.

Schimbarea presupune efortul fiecăruia. Al meu, al tău, al autorităţilor de la nivel naţional şi local. Este timpul să nu tratăm doar efectul, ci mai ales cauza.

"Dacă vrem să ştim cât de civilizat este un popor trebuie să ne uităm cum îşi tratează femeile!Abordarea violenţei este complexă. Violenţa este o realitate a naturii umane şi asta o dovedeşte permanenţa sa în istoria umanităţii. Omul creează mai uşor relaţii de dominare şi control, decât cele de cooperare şi parteneriat. Majoritatea analizelor demonstrează ideea că agresivitatea ţine de instinct, în timp ce violenţa ţine de cultură, de educaţie.

De aceea, sintagma "eradicarea violenţei" este improprie. Ceea ce trebuie să se schimbe este atitudinea faţă de violenţă, şi formularea unui răspuns ferm: "nu, violenţei"! DGASPC Sibiu spune răspicat: NU VIOLENŢEI!

Realizarea egalităţii de drept şi de fapt între femei şi bărbaţi este cheia de boltă în prevenirea violenţei împotriva femeilor.", a declarat directorul general Laura Camelia Vîlsan.

Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor este marcată, anual, la data de 25 noiembrie.

De la începutul anului 2019 şi pînă în prezent 42 de sesizări au fost înregistrate la nivelul DGASPC Sibiu iar 135 de persoane au beneficiat de sprijin din partea specialiştilor instituţiei.

Începând cu data de 1 februarie 2017, în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu funcţionează Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei Domestice "Sf. Ana".

În decursul anului 2019 în CPRU "Sf Ana" au fost găzduite un număr de 25 mame cu 51 copii (total 76 beneficiari). Victimele violenţei în familie, au beneficiat de serviciile sociale, consiliere socială, juridică şi psihologică după care, specialiştii centrului au identificat alte soluţii benefice pentru victime şi anume obţinerea ordinelor de protecţie (evacuarea agresorilor din locuinţă, păstrarea unei distanţe faţă de victimă), reintegrarea socio-profesională, reintegrare în societate sau în familia extinsă.

Cu ocazia mediatizării existenţei centrului, victimele cunosc că, în judeţul Sibiu se află un centru destinat victimelor violenţei în familie, acestea solicitând sprijinul DGASPC Sibiu în acest sens, s-a reuşit prevenirea separării copilului de familie, prevenirea unui climat familial instabil, dăunător pentru dezvoltarea bio-psiho-socio-emotională pentru copii.

După reintegrarea beneficiarilor în comunitate, aceştia sunt monitorizaţi pe o perioadă de 3-6 luni, de către specialiştii centrului şi serviciile publice de asistenţă socială de la domiciliu.

DIRECTOR GENERAL
LAURA CAMELIA VÎLSAN

Tag-uri Institutii: