7 octombrie 2022

Din data de 3 ianuarie 2022 începe derularea Programului în şcoli al României

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În luna iunie 2021 au fost finalizate acordurile-cadru, respectiv contractele subsecvente încheiate de Consiliul Judeţean Argeş pentru derularea Programului pentru Şcoli al României. Pentru continuarea acestui program au fost iniţiate procedurile privind atribuirea contractelor de furnizare a produselor lactate, de panificaţie şi fructe, care au presupus mai multe etape:
– Consultarea primăriilor privind asumarea derulării procedurii de atribuire a contractelor privind furnizarea produselor din cadrul Programului (aprilie- iunie 2021)

– Emiterea hotărârii Consiliului Judeţean Argeş privind asumarea derulării procedurilor de atribuire a contractelor privind furnizarea produselor pentru întregul judeţ (HCJ nr. 150/ 24.06.2021)

– Comunicarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş din data de 1 august 2021 numărul estimat de elevi beneficiari ai Programului, în anul şcolar 2021/2022.

– Publicarea Hotărârii de Guvern nr. 881/19.08. 2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, pentru anul şcolar 2021-2022.

– Publicarea documentaţiei de atribuire a contractelor în SICAP în data de 04.09. 2021, termenul de depunere a ofertelor fiind 12.10.2021.

Procedura de atribuire a fost licitaţie deschisă cu fază finală electronică, desfăşurată integral prin mijloace electronice în baza art. 69 alin (1) din Legea nr. 98/2016.

Câştigătorul licitaţiei pentru cele 3 loturi (produse lactate, produse de panificaţie şi mere) a fost desemnat S.C. MATRA S.RL., cu care s-au semnat acordurile-cadru în data de 23 decembrie 2021.

În urma acordurilor-cadru, au fost încheiate şi următoarele contracte subsecvente pentru anul şcolar 2021/2022:

– contract subsecvent de furnizare lapte şi produse lactate nr.25360/565/27.12.2021 în valoare totală de 2.942.741,01 lei cu TVA;

– contract subsecvent de furnizare fructe proaspete-mere nr.25359/564/27.12.2021 în valoare totală de 1.359.811,67 lei cu TVA;

– contract subsecvent de furnizare produse de panificatie nr.25361/566/27.12.2021 în valoare totală de 3.198.421,79 lei cu TVA.

Numărul elevilor beneficiari comunicat de I.Ş.J. Argeş în baza căruia s-au semnat contractele subsecvente este de 55.323 elevi. Produselor se vor distribui astfel:

– luni: iaurt şi corn;

– marţi-miercuri: lapte UHT şi corn;

– joi şi vineri: măr şi biscuiţi.

Produsele distribuite sunt:

– corn cu făină dietetică integrală 80 g produs de SC PAN PARTENER SPEDITION Arg Româncuţa;

– biscuiţi uscaţi din faină integrală 44 g produşi de SC Agrosemcu SRL;

– biscuiţi şcolari integrali dulci 44 g produşi de SC Velrom SRL;

– lapte semidegresat UHT 1,8 grăsime 200 ml produs de SC Simultan SRL;

– iaurt 1,8 grasime 125 g produs de SC Simultan SRL;

– mere (mai multe soiuri) cu o greutate minimă de 100 g, încadrate în categoria I de la următorii producători: MSAD Slawomir Gorzynschi Polonia, GRUPA PRODUCENTOW OWOCOW ZELSAD Sp Z.o.o. Polonia şi JOZEFOW SAD Sp Z.o.o. Polonia.